Motina iškeliaujantį sūnų paveda Dangaus Karalienei

Henrikas