Pasaulyje:

Pirmasis Marijos legionas įkurtas 1921 09 07 Dubline. Įkūrėjas - Pranas Dufas. Pirmoji legionierė - Adelė Kvin.

Lietuvoje:

1994 m. vasario mėn. 3 metams iš Dublino atsiųsta Čikagoje gyvenanti lietuvė vienuolė Marija Smilga. Ji Kaune Vytauto bažnyčioje 1994 02 13 įkūrė pirmąjį Marijos legiono prezidiumą, kurį pavadino „Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų“ vardu. Šio prezidiumo pradininkai buvo: Virginija Šinkūnienė – pirmoji prezidiumo ir pirmos Kurijos pirmininkė (dirbo 10m.), Joana Kalinauskienė – vicepirmininkė; a. a. Valentinas Skrinska; po 2 mėn. pakviesta į legioną Janina Latušinskienė jau 11 m. aktyviai dirba legionierės darbą.

žr. https://www.kaunoarkikatedra.lt/index.php?id=55